Historie klubu

Sportovní fotbalový klub v Ondřejově byl založen v roce 1933.První dva roky se většinou hrálo na hřištích soupeřů, protože v Ondřejově se vybudovalo hřiště pod „Mandou“ až v roce 1935.Slavnostně bylo otevřeno 6. července, když prvním soupeřem našich fotbalistů na tomto hřišti byla Bohatova XI. – Vršovice.Za člena československé asociace fotbalové byl klub přijat 31. ledna 1936 a byl zařazen do středočeské župy.Koncem roku 1935 bylo v ondřejovském fotbalovém klubu registrováno 51 členů.

Po 2. světové válce nastala doba vrcholného rozkvětu kopané v naší obci. Tato doba je nazývána 1. „zlatou érou“ ondřejovského fotbalu. V té době jsme měli velice kvalitní mužstvo, které postoupilo do tehdejší 2. třídy.

Další „zlatá éra“ nastala v sedmdesátých letech minulého století, kdy naše „A“ mužstvo v roce 1975 postoupilo do I. B třídy, kterou hrálo do roku 1981. Po sestupu do okresního přeboru jsme 12 let hráli tuto soutěž.

Od roku 1993 hrajeme 3. třídu, až na dvouleté období okresního přeboru (1997–1999) a jeden rok ve 4. třídě (2005–2006).

Nové fotbalové hřiště se začalo budovat v roce 1970 a bylo dokončeno v roce 1973. Nynější podobu dostaly kabiny v roce 1990.


Hymna

Ondřejovští fotbalisti taky někdy vyhrajou,ti když chtějí, tak umějí hrát výbornou kopanou.

Ondrejov´s footballers sometimes wins as well, when they want, then they know how to play great football.

Brankář, to je naše chlouba, ale někdy zaváhá, to mu potom obecenstvo pěkně od plic nadává.

Goalie, he is our pride, but sometimes he falter( hesitate), after that audience frankly swear at him.

Obrana je jako skála, vše se o ni rozbije, záleží však kolik piva před zápasem vypije.

Defense is like a rock, everything about her break, but it depends how much beer to drink before the match.

Hráči středu , rychlí chlapci, sama jemná technika, někdy ale stane se, že jim soupeř uniká.

Players middle, fast boys, they have fine technique, but sometimes happens that they miss the opponent.

Útok to jsou kanonýři, ze kterých má soupeř strach, jen jim nesmí před zápasem zvlhnout střelný ostrý prach.

Forwarders they are scorers, from which an opponent fear, just before the match they can´t become damp sharp gun powder.

Když to soupeř ostře hraje, když nám kosti zachrastí, pak to Kalaš všechno spraví, obvazem a náplastí.

When the opponent plays hard so our bones rattle, then everything fix Mr Kalas, with bandages and plaster.

Když to mužstvu dobře nejde, diváci si zabouří, potom trenér Jarda Kycler moc cigaret vykouří.

When the team is not good, audience is pissed off, and coach Jarda Kycler much cigarette smoke.

Naší velkou bolestí je střílet vzácnou penaltu, buď to brankář lehce chytne, neb to kopnem do autu.

Our great pain is a rare penalty shot, either the goalie catches it easily, or we kick it to the out.

I když máme dost starostí s každou novou soutěží, důležité pro všechny je, ať nám parta vydrží!!!

Even though we have enough trouble with each new match, important for all of us, let us outfit last.